هر روزه با شنیدن اخبار مربوط به آتش سوزی، کم آبی یا خشکسالی که سبب می شود گوشه ای از خاک کشور عزیزمان به درد آید، ما نیز بیشتر و عمیق تر به فکر فرو می رویم و به دنبال راهی بودیم که قدمی چند در راستای یاری رساندن به محیط زیست مان و ترویج این فعالیت نیکو برداریم.

مجموعه رسام تجارت هواران در راستای ادای مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به همکاری با پویش نذر طبیعت نموده است.

این پویش چند سالی است که شروع به فعالیت نموده و در زمینه های مختلف نظیر فراهم نمودن زیرساخت ها، کمک به محیط بانان، علوفه رسانی به گونه های حیات وحش، ساخت آبشخور و ... فعالیت می کند.

شرکت رسام تجارت هواران، داوطلبانه و با افتخار بخشی از درآمد حاصل از فعالیت های خود را به صورت ماهیانه در اختیار این پویش قرار می دهد.

در صورتی که شما نیز مایل هستید در راستای حمایت از محیط زیست در این حرکت داوطلبانه قدمی بر دارید، می توانید از طریق ارتباط با همکاران ما در شرکت هواران اقدام نمایید.