دو فلسفه عملی سیستم های تخلیه هوای پارکینگ پس از آتش سوزی

دو فلسفه عملی سیستم های تخلیه هوای پارکینگ پس از آتش سوزی

سیستم‌های تخلیه دود پارکینگ به دو شکل هنگام آتش سوزی و پس از آن عمل میکنند:


1 - پاکسازی دود ( Smoke Clearance )


در این قابلیت، در زمان آتش سوزی  و تشخیص شعله در محیط پارکینگ توسط حسگرها کل سیستم خاموش شده و از اختلاط  دود جمع شده در نزدیک سقف با سایر لایه های هوایی جلوگیری بعمل می آید. دمپرهای نقاط مختلف پارکینگ با توجه به سناریو از پیش تعیین شده توسط سازمان آتش نشانی باز یا بسته خواهند بود و امکان راه اندازی و استفاده از جت فن های سیستم بصورت دستی برای آتش نشان فراهم می شود تا آتش نشان بتواند در صورت نیاز با توجه به خواست خود از ادوات استفاده نماید. در این قابلیت پس از اطفاء کامل حریق توسط آتش نشان (یا در زمان اطفاء با توجه به دستورات دیکته شده توسط اداره آتش نشانی)، سیستم تخلیه هوا شروع به کار خواهد کرد و  طبق ضوابط سازمان آتش نشانی، اقدام به تخلیه دود از محیط و آماده کردن آن جهت استفاده در اسرع وقت خواهد نمود .


قابلیت Smoke Clearance نیازمند تجهیزات اضافی نسبت به ادوات بکار رفته جهت تخلیه هوای آلوده ناشی از تردد اتومبیل نیست.  لذا در پارکینگ های  ساختمان های تجاری و مسکونی که بحث اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است میتوان از این قابلیت استفاده کرد .


2 - کنترول دود (Smoke Control )


در این قابلیت، در زمان آتش سوزی  و تشخیص شعله در محیط پارکینگ توسط حسگرها، کل سیستم به مدت ۳ الی ۵ دقیقه (با توجه به خواست سازمان آتش نشانی و کارفرما) خاموش می شود،  تا دود داغ در نزدیک سقف جمع شده و مانع خروج حاضران در پارکینگ نشود. پس از این زمان تمام ادوات سیستم با حداکثر قدرت خود مشغول به کار خواهند شد. برنامه ریزی سیستم بصورتی خواهد بود که محیط پارکینگ به زون­های مختلف تفکیک شود و سیستم به گونه ای عمل می کند که تنها یک زون آلوده به دود شده و سایر زون ها تمیز باقی بمانند. این قابلیت ممکن است قبل از رسیدن آتش نشان به محل حادثه کار خود را شروع کند ولی در زمان حضور آتش نشان امکان کنترل دستی آن مقدور می باشد .


با توجه به اینکه قابلیت Smoke Control  نیازمند تجهیزات اضافی نسبت به ادوات به کار رفته جهت تخلیه هوای آلوده ناشی  از تردد اتومبیل است و طبعاً از لحاظ اقتصادی بار بیشتری برای کارفرما خواهد داشت لذا استفاده از آن تنها در پارکینگ های ساختمان های خاص مانند خزانه بانک ها، موزه ها و ساختمان های مهم سیاسی و برج های بلند پیشنهاد می شود.


انواع فن های سیستم مدیریت دود :


 1- فن تخلیه (Exhaust fan)


این فن‌ها که در مقابل حریق بسیار مقاوم هستند، هوا و گازهای سمی ناشی از حریق را از فضا تخلیه می‌کنند.


2 - فن هوای جبرانی (Supply fan)


این فن‌ها هوای تازه را از محیط بدون آلودگی به فضای داخل منتقل می‌کنند.


3 - فن مقاوم حریق کلاس F300


این نوع از فن‌ها حداقل به مدت زمان دو ساعت در برابر حرارت 300 درجه سانتی گراد مقاومت دارند و می‌توانند کارایی خود را حفظ کنند. این نوع فن‌ها باید دارای گواهینامه معتبر داخلی یا بین المللی از آزمایشگاه معتبر و یا یک مرجع ذیصلاح باشند.